Huisreglement

Afspraak

Voor het maken/wijzigen van een afspraak verzoeken wij je om te bellen op 045- 5115620, wij zijn telefonisch bereikbaar tussen 8.00-17.00 uur. Indien wij niet in de gelegenheid zijn om de telefoon te beantwoorden kun je je naam en telefoonnummer inspreken op het antwoordapparaat. Wij bellen je zo spoedig mogelijk terug.

Wij zijn ook bereikbaar via e-mail: info@fysiotherapie-eygelshoven.nl

Wij zijn verplicht om je identiteit te controleren en te registreren. Deze controle zal door de baliemedewerker worden uitgevoerd als je je aanmeldt voor je eerste afspraak. Wij hechten veel waarde aan je privacy, onze werkwijze is erop gericht om je privacy zo goed als mogelijk te waarborgen.

Wanneer je een afspraak hebt, vragen wij je je aan te melden aan de balie, nadat je je hebt aangemeld kun je in de wachtkamer plaatsnemen. Je fysiotherapeut zal je dan op de afgesproken tijd ophalen.

Betalingsvoorwaarden

  1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen jou als patient en de fysiotherapeut.
  2. Afspraken dienen 24 uur van te voren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zijn, worden voor 100% in rekening gebracht.
  3. Betaling voor fysiotherapeutische diensten dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. De declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
  4. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

Hygiëne

Wij stellen het op prijs als je zorg draagt voor een goede persoonlijke hygiëne.

Voor het trainen in de oefenzaal verzoeken wij je om gemakkelijk zittende (trainings)kleding aan te doen en schone (trainings)schoenen. Je kunt je schoenen voor het betreden van de oefenzaal wisselen. Tevens verzoeken wij je om een handdoek mee te nemen.

Wij verzoeken je om een eigen handdoek mee te nemen tijdens je behandeling.

Omgangsnormen

De praktijk behoudt zich het recht voor om personen, die aanstootgevend gedrag ventileren, te verwijderen uit de praktijk.

Diefstal

De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade of verlies van eigendommen in het pand of buitenterrein.

Afmelden

Als je je tijdig afmeldt voorkom je dat de gereserveerde behandeltijd bij je in rekening wordt gebracht. Je moet je afspraak bij verhindering minstens 24 uur van te voren afzeggen. In de voor jou gereserveerde tijd kan dan een andere patiënt worden behandeld. Als we je niet telefonisch te woord kunnen staan kun je je afmelding op ons antwoordapparaat achterlaten. Dit kan ook via de mail.

Klachten

Indien je niet tevreden bent of een klacht hebt over de bejegening door of behandeling van je fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kun je dit melden aan je fysiotherapeut. Je klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

De rechten en plichten van de patiënten zijn binnen onze praktijk schriftelijk vastgelegd in de “modelregeling fysiotherapeut-patiënt” van het K.N.G.F./N.P.C.F. De klachtenregeling is vastgelegd in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. De praktijk is via haar beroepsorganisatie hierbij ingeschreven.

BIG registratie

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht hun BIG-nummer actief bekend te maken. Hierdoor wordt het voor jou als patiënt makkelijker te controleren of een zorgverlener in het BIG-register staat ingeschreven. Daarnaast is een BIG-geregistreerde zorgverlener op deze manier snel vindbaar, zonder verward te worden met een collega met dezelfde achternaam en hetzelfde beroep.

  • Marc Klinkenberg 04118002
  • Thomas van den Camp 04249265
  • Danae Nowak 04250131