Infomedics

Je ontvangt de rekening van Infomedics

In onze praktijk geven wij je graag alle aandacht en goede zorg. Daarom werken wij samen met Infomedics voor het versturen en innen van onze rekeningen. Dit betekent dat je een rekening voor de zorg krijgt van Infomedics.

Vergoeding van je zorgverzekeraar
Als je zorgverzekeraar een gedeelte van je rekening vergoedt, staat dit duidelijk op de rekening. Wat overblijft betaal je aan Infomedics. Heb je een vraag over de hoogte van de vergoeding op je rekening? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar. Staat er geen vergoeding op de rekening? Betaal dan alles aan Infomedics en controleer daarna of je de rekening nog kunt indienen bij je zorgverzekeraar.

Regel het online!

Op de website van Infomedics (www.infomedics.nl) kun je veel zaken rondom de betaling van je rekening snel en eenvoudig regelen, denk bijvoorbeeld aan:

 • Status van je betaling controleren
  Ga naar infomedics.nl. Je treft de rekeningchecker direct bovenaan de webpagina aan. Vul het betalingskenmerk (cijferreeks) in die op rekening staat en controleer of je rekening is betaald. Als dit niet het geval is kun je direct betalen via iDEAL.
 • Betalingsregeling treffen
  Infomedics hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Lukt het niet om op tijd te betalen, dan kun je kosteloos uitstel van betaling aanvragen. Ook kun je tegen kosten een betalingsregeling treffen. Online vind je ook meer informatie over het Infomedics Betaalplan.
 • Veelgestelde vragen bekijken
  Als je een vraag hebt, kun je het antwoord daarop meestal vinden onder veelgestelde vragen. Anders kan je altijd contact opnemen met de Servicedesk van Infomedics.

Heb je toch nog een vraag? Bel dan met de Servicedesk van Infomedics op telefoonnummer 036 – 20 31 900 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur).

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Om rekeningen snel en correct te kunnen verwerken, delen wij jouw gegevens met Infomedics. Infomedics doet er alles aan om jouw gegevens maximaal te beveiligen, uiteraard voldoen zij aan alle geldende wetten en regels rondom privacybescherming. Informatie over hoe Infomedics omgaat met de bescherming van privacygevoelige informatie vind je op www.infomedics.nl.

Betalingsvoorwaarden Infomedics

In opdracht van ons verstuurt en incasseert Infomedics rekeningen voor de zorg die je hebt gehad. Infomedics voldoet hierbij uiteraard aan alle (privacy) wet- en regelgeving, zowel de regels die van toepassing zijn op ons als zorgaanbieder, als aan de regels die vanuit de wet gelden voor Infomedics 

Wat zijn de belangrijkste betalingsvoorwaarden van jouw rekening van Infomedics?

 • Infomedics mag, als dit mogelijk is, jouw rekening declareren bij jouw zorgverzekeraar. Je ziet een eventuele vergoeding altijd terug op de rekening.
 • Infomedics verwacht dat je de rekening betaalt vóór de vervaldatum zoals vermeld op de
 • Als je de rekening niet voor de vervaldatum heeft betaald, dan ben je in verzuim zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. Omdat je het uiteraard vergeten kunt zijn, krijg je een herinnering waarbij je wordt gevraagd de rekening alsnog te voldoen, binnen 15 dagen nadat je deze hebt ontvangen. Mocht de betaling binnen deze gestelde datum uitblijven, dan brengt Infomedics rente en incassokosten in rekening.
 • Infomedics mag jouw betaling eerst in mindering brengen op de incassokosten, vervolgens op de in rekening gebrachte rente en tenslotte op het oorspronkelijke bedrag van jouw rekening.
 • Houd er rekening mee dat, wanneer je een klacht indient of zich inschrijft bij een andere zorgaanbieder, jouw rekening uiteindelijk nog steeds betaald moet worden. De betalingsverplichting kan hierdoor niet worden opgeschort.