Kinderfysiotherapie

De Kinderfysiotherapeut is er voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar en onderscheidt zich door zijn kennis van de ‘normale’ normale ontwikkeling en de kind gerelateerde aandoeningen met bijbehorende invloeden op groei en ontwikkeling.

Ieder kind ontwikkeld zich op zijn of haar eigen tempo, wanneer er abnormale afwijkingen in dit tempo zichtbaar worden kan kinderfysiotherapie goed van pas komen. Omdat motorische stoornissen vaak gepaard gaan met cognitieve- en/of leerproblemen, beschikt de kinderfysiotherapeut over specifieke pedagogische en didactische vaardigheden.

Bij kinderfysiotherapie Eygelshoven worden kinderen uitgedaagd om op een actieve manier te oefenen aan de samen opgestelde hulpvraag. Het doel is om echt kind te kunnen zijn en om zoveel mogelijk te kunnen deelnemen aan sport en spel op het niveau dat past bij het kind.

Voor wie is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is voor alle kinderen van 0 tot 18 jaar die de volgende problemen ervaren:

 • Motorische problemen
 • Aangeboren afwijkingen en ontwikkelingsstoornissen
 • Orthopedische problematiek
 • Waarnemingsstoornissen

Onderstaand een overzicht van indicaties voor kinderfysiotherapie:

 

Indicaties bij baby en peuter
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver (kind dat zich gedurende een ontwikkelingsperiode zittend op de billen voortbeweegt)
 • Cerebrale parese (een aandoening waarbij kinderen moeite hebben met bewegen door een hersenbeschadiging ontstaan vóór het eerste levensjaar)
 • Spina bifida (beschadiging van de wervelkolom)
 • Te vroeg geboren baby’s
 • Obstetrische Plexus Brachialis Letsel (OPBL, beschadiging van een zenuwvlechtwerk in de hals van de baby tijdens de geboorte)
Indicaties bij het jonge kind
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Verstandelijke handicap
 • Afwijkend looppatroon
 • Hoge of lage spierspanning
 • Cerebrale parese (hersenbeschadiging vóór het eerste levensjaar)
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Orthopedische afwijkingen (deformiteit als scoliose)
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdtrauma
Indicaties bij het oudere kind
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD (Developmental Coordination Disorder)
 • Verstandelijke handicap
 • Jeugdtrauma
 • Houdingsproblematiek
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en autismespectrum stoornissen
 • Schrijfproblemen
 • Hersenletsel als gevolg van een ongeluk
 • Cerebrale parese (hersenbeschadiging vóór het eerste levensjaar)
 • Sensomotorische problemen (zintuigelijke prikkels)

Kinderen jonger dan 16 jaar, dienen bij het eerste bezoek ten alle tijden onder begeleiding van een ouder te komen