Patiënt informatie

Rechtstreeks declareren Fysiotherapie Eygelshoven heeft met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten waarin de vergoeding is geregeld. Dat betekent dat wij rechtstreeks kunnen declareren bij de zorgverzekeraars. Wanneer je geen recht (meer) hebt op vergoeding vanuit de aanvullende verzekering, of niet verzekerd bent, komen de behandelingen voor eigen rekening.

De tarieven voor de verschillende soorten behandelingen vind je in het tarievenoverzicht.

Tarievenoverzicht

Zitting fysiotherapie + intake
Zitting fysiotherapie
Zitting fysiotherapie voor kinderen
Zitting manuele therapie
Zitting oedeemtherapie
Screening
Screening en intake
Intake na verwijzing
Shockwave excl. fysiotherapie
Shockwave incl. fysiotherapie
€ 50,89
€ 43,89
€ 52,50
€ 55,00
€ 52,50
€ 20,00
€ 55,00
€ 55,00
€ 40,00
€ 70,00

Verhinderd of afspraak vergeten?

Afspraken dienen 24 uur van te voren worden afgezegd, anders zien wij ons genoodzaakt deze in rekening te brengen.Je krijgt dan een factuur via infomedics toegezonden.

Vergoedingen

Indien je een aanvullende verzekering hebt afgesloten met fysiotherapie dan worden je behandelingen door de zorgverzekeraar rechtstreeks aan ons vergoed. Deze aanvullende verzekering kent een maximum aantal behandelingen. Dit kan je in je zorgverzekeringspolis terugvinden. Na het bereiken van dit maximum aantal behandelingen sturen wij je een factuur.

Indien je alleen een basisverzekering hebt dan kan je ook gewoon bij ons terecht, zie onderstaand tarieven overzicht. Je krijgt dan een factuur toegezonden via Infomedics.